Лабій Юрій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Лабій Юрій Михайлович

ЛАБІ́Й Юрій Михайлович (12. 03. 1933, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) – еколог. Канд. біол. (1969), д-р тех. (1994) н., проф. (2002). Закін. Львів. політех. ін-т (1955). Відтоді працював у проект. ін-ті «Діпроспецнафта» (Москва); від 1958 – в Івано-Фр. мед. ін-ті: 1980–85 – в. о. зав. каф. біонеорган. хімії; від 1993 – проф. каф. методики викладан­ня Івано-Фр. обл. ін-ту післядиплом. освіти пед. працівників; від 2003 – у Прикарп. ун-ті (Івано-Франківськ): від 2007 – зав. каф. готел.-ресторан. справи. Наук. дослідження: розроблення методів хім. аналізу об'єктів біосфери (природ. вод, ґрунтів, рослин, тварин. організмів), біо­хімія тварин та людини, харч. хімія, логіко-матем. моделюван­ня та прогнозування стану дов­кілля, перспективи розвитку туризму в Карпат. регіоні. Брав участь у написанні 1-го т. «Вступу до медичної геології» (К., 2010).

Пр.: Обнаружение As, Sb и Sn при их совместном присутствии и в смеси с другими катионами методом осадоч­ной хроматографии на бумаге // УХЖ. 1962. Т. 28, вып. 5; Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств: Кн. для учителя. Москва, 1987; Моделювання і прогнозування стану довкілля: Кер-во до практикумів. Ів.-Ф., 2005; Гепатогенні зони, способи виявлення й їхнє поширення на території м. Івано-Франківська // Карпат. край. 2012. № 2 (спів­авт.).

І. Ф. Калуцький

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
І. Ф. Калуцький . Лабій Юрій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52674 (дата звернення: 22.10.2021)