Лабош-Гайдук Леона — Енциклопедія Сучасної України

Лабош-Гайдук Леона

ЛА́БОШ-ГА́ЙДУК Леона (23. 11. 1935, м. Шид, Воє­водина, нині Сербія) – русинсь­кий педагог, освітня діячка у Сербії. Закін. пед. уч-ще у м. Шабац (1953), Ун-т у Белґраді (1965). Учителювала (1953–65); працювала освіт. радником у Міжмуніцип. навч.-пед. ін-ті у м. Зениця у Боснії (1965–73). У період роботи в Пед. ін-ті у м. Новий Сад (1973–90) розробляла і впроваджувала програми вихов. роботи для початк. і серед. школи у Воєводині, проводила н.-д. роботу в галузі освіти, викладала на семінарах і курсах підвищення кваліфікації працівників освіти Воєводини, виступала з доповідями на регіон. і міжнар. пед. конференціях, працювала проф. і наук. кер. студентів русин. відділ. Пед. академії у м. Сомбор (1981–85). Авторка статей з питань педагогіки, опубл. у періодиці та збірниках серб. і русин. мовами, а також монографії «Руснаци у Шидзе 1900–1950» (Шид; Нови Сад, 2010). У спів­авт. з В. Гайдуком опубл. монографію «Беркасово од Деспотовца до данас» (2003); упорядкувала зб. про громад., реліг. і культурне життя русинів у Сремі «Руснаци у Шидзе и околних местох» (2007; обидві – Шид); написала книгу про визнач. діячів з родини Лабош «Цеплосц дїлох, перли сло­­вох – штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош» (Нови Сад, 2015).

Пр.: Оцењивање успеха и праћење напредовања ученика. 1981; Професионална оријентација ученика основне и средњих школа у САП Војводини. 1987 (спів­авт.); Васпитање за хумане односе међу личностима различитих полова. 1991 (усі – Новий Сад).

Літ.: Сабадош С. Обсяжна виглєдовацка робота (Леона Лабош-Гайдук, Руснаци у Шидзе 1900–1950, Шид – Нови Сад, 2010) // Шветлосц. 2011. № 2.

Н. С. Стаценко, М. М. Цап

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Н. С. Стаценко, М. М. Цап . Лабош-Гайдук Леона // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=52686 (дата звернення: 24.10.2021)