Лавінський Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Лавінський Володимир Іванович

ЛАВІ́НСЬКИЙ Володимир Іванович (02. 05. 1951, Харків – 01. 12. 2008, там само) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р тех. н. (2002), проф. (2006). Закін. Харків. політех. ін-т (1974), де відтоді й працював (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): 2003–08 – проф. каф. опору. Напрями наук. діяльності: дослідж. проблем механіки та конструктив. міцності структурно зв'язаних мех. і технол. систем з урахуванням контакт. взаємодії окремих елементів; розроблення методів розрахунку конструктив. міцно­­сті об'єктів машинобудування, технол. оснащення для магнітно-імпульс. оброблення металів; вивчення поводження де­формів. тіл при імпульс. навантаженнях у полях різної фіз. природи.

Пр.: Обобщенная математическая модель комбинированной матрицы для магнитно-импульсной штамповки длинных полос в тонкостенном метал­ле // Інтегров. технології та енерго­збереження. 2000. № 1; Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Х., 2001 (спів­авт.); Магнитно-импульсная обработка тонко­стенных металлов. Х., 2002 (спів­авт.); Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при крученні: Навч.-метод. посіб. Х., 2004 (спів­авт.).

О. К. Морачковський, Ю. І. Зайцев


Покликання на статтю