Лавренко Євген Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Лавренко Євген Михайлович

ЛАВРЕ́НКО Євген Михайлович (10(23). 02. 1900, м. Чугуїв, нині Харків. обл. – 18. 07. 1987, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – геоботанік. Д-р біол. н. (1935, без захисту дис.), акад. АН СРСР (1968). Премія ім. В. Комарова АН СРСР (1950, 1963). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ІНО (1922). Під час навч. був чл. Харків. т-ва любителів природи. Працював 1921–28 консерватором гербарію у Харків. ботан. саду; водночас 1925–34 – у Харків. с.-г. ін-ті: від 1931 – проф. каф. ботаніки; 1926–29 очолював Харків. інспектуру з охорони природи; від 1930 – заст. гол. інспектора Укр. ком-ту охорони пам'яток природи; від 1934 – у Ботан. ін-ті АН СРСР (Ленінград): н. с., від 1938 – зав. відділу геоботані­ки; одночасно 1938–41 та 1946–48 – проф. каф. ботан. географії, від 1968 – зав. лаб. географії та картографії рослинності Ленінгр. ун-ту. Президент (1963–73), почес. президент (від 1974) Всесоюз. ботан. т-ва. Гол. ред. «Ботанического журнала» (1966–79). Наук. дослідження: біогеоценологія, історія флори і рослинності арид. та субарид. тер. Євразії, геоботан. районування і картографування рослинності, її класифікація, охорона, наземна і підземна структура фітоценозів. Запровадив поняття фітогеосфери як частини біосфери, найбільш насиченої організмами. Розробив нову класифікацію степ. рослинності СРСР, обґрунтував зонал. і провінц. розподіл степів та пустель Євразії й Пн. Африки та ін. Брав участь у багатьох експедиціях у лісостеп., степ. і пустел. р-ни України, Серед. Азії, Монголії, Китаю; в орг-ції заповідників Хо­мутів. степ (Донец. обл.), Михайлів. цілина (Сум. обл.); охороні дендропарку у м. Кременчук (Полтав. обл.). Автор і ред. карт рослинності світу, окремих материків, степів і пустель України, Росії, Монголії та деяких обл. Китаю. Ред. «Карты рас­тительности СССР» (1939) та «Геоботанической карты СССР» (1954; обидві – Москва; Ленінград).

Пр.: Охорона природи на Україні. Х., 1927; Рослинність цілинних степів України та їх охорона // Краєзнавство. 1928. № 6–10; Геоботаническое районирование СССР. Москва; Ленинград, 1947 (спів­авт.); Возраст ботанических областей внетропической Евразии // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1951. № 2; Основные черты ботанической географии пустынь Евразии и Северной Африки. Москва; Ленинград, 1962; Об охране ботанических объектов в СССР // Вопр. охраны ботан. объек­тов. Ленинград, 1971; Степи Евразии. Ленинград, 1991 (спів­авт.); Избранные труды. С.-Пе­тербург, 2000.

Літ.: Александрова В. Д., Карамыше­ва З. В. Евгений Михайлович Лаврен­ко // БЖ. 1970. Т. 55, № 5; Котов М. І. Є. М. Лавренко // УБОЖ. 1971. № 2; Евгений Михайлович Лавренко. Мос­ква, 1974; Лавренко Е. М. Воспоми­нания // БЖ. 2000. Т. 85, № 2; Биологи.

Ю. Р. Шеляг-Сосонко


Покликання на статтю