Ладиженський Микола Романович — Енциклопедія Сучасної України

Ладиженський Микола Романович

ЛАДИ́ЖЕНСЬКИЙ Микола Романович (28. 03. 1906, с. Літиня, нині Дрогоб. р-ну Львів. обл. – 11. 05. 1975, Львів) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1955), проф. (1956), чл.-кор. АН УРСР (1972). Закін. Кра­ків. гірн. академію (1936). Відтоді працював у нафт. АТ «Піонер» (Львів); 1941–44 – у нафт. АТ «Карпатенель» (м. Борислав, нині Львів. обл.); 1944–51 – у трес­­ті «Укрнафторозвідка» (Львів); 1951–59 – заст. дир. з наук. роботи, 1959–69 – зав. від­­ділу регіон. геології, 1969–75 – зав. відділу горючих сланців Ін-ту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР (Львів); водночас 1945–59 – у Львів. політех. ін-ті: 1949–51 – заст. декана нафт. ф-ту, 1956–59 – проф. каф. гео­логії і розвідки нафт. і газових родовищ. Створив нові аргументов. уявлення про будову, тектон. районування та історію геол. розвитку Карпат у цілому й окремих їх нафтогазонос. зон; сформував проблематику прак­тич. використання карпат. меніліт. сланців, виконав основоположні роботи, що висвітлюють умови їхнього залягання, фаціал. мінливість та запаси.

Пр.: Геология и газонефтеносность Советского Предкарпатья. К., 1955; Проб­лема промышленной нефтеносности и газоносности западных областей УССР. Т. 3. К., 1955 (спів­авт.); Геологическое строение и газонефтеносность Советского Предкарпатья. Москва, 1961 (спів­авт.); Менілітові слан­ці Карпат. К., 1963 (спів­авт.); Геология СССР. Т. 48. Карпаты. Ч. 1. Геологическое описание. Москва, 1966 (спів­авт.); Про структурне положення дусинсь­ких верств в межиріччі Латориця–Боржава // Геологія і геохімія горючих копалин. 1971. Вип. 23 (спів­авт.); Перспек­тивы добычи и промышленной переработки карпатских горючих сланцев // Тепл. методы добычи нефти: Мат. вы­­езд. сессии Науч. совета по проблемам разработки нефт. месторождений АН СССР и Научно-тех. совета Мин-ва нефт. пром-сти. Москва, 1975 (спів­авт.).

Літ.: Николай Романович Ладыжен­ский // ГЖ. 1976. № 1.

Г. М. Ладиженський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Г. М. Ладиженський . Ладиженський Микола Романович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=52890 (дата звернення: 09.05.2021)