Лазаренко Андрій Созонтович — Енциклопедія Сучасної України

Лазаренко Андрій Созонтович

ЛАЗАРЕ́НКО Андрій Созонтович (14(27). 11. 1901, Київ – 13. 10. 1979, Львів) – геоботанік. Д-р біол. н. (1941), проф. (1944), чл.-кор. АН УРСР (1951). Закін. Київ. ІНО (1924). Працював в Ін-ті ботаніки АН УРСР (Київ, 1922–45; з пере­рвою); ст. н. с. сектору ботаніки Казах. філії АН СРСР (Алма-Ата, нині Алмати, 1941–43); зав. відділу географії спорових рослин Львів. філії АН УРСР (1945–50); водночас – зав. каф. ботаніки Львів. ун-ту (1945–58); дир. Ін-ту агробіології АН УРСР (1951–53); зав. відділу ботаніки Наук.-природозн. музею (1959–70); зав. лаб. експерим. морфології АН УРСР (1963–70; усі – Львів); зав. відділу експерим. морфології Львів. відділ. Ін-ту ботаніки АН УРСР (1970–79). Наук. дослідж. із флористики, морфології, сис­­тематики, географії, філогенії та еволюції справж. мохів, цитоло­гії, каріології і морфогенезу мохоподібних. Вивчав керований апоміксис у мохоподібних, генет. природу їхнього спорофіта. Здійснив низку ботан. експедицій у Середню Азію, Білорусь, на Далекий Схід і Кавказ. Описав бл. 30-ти нових видів і 6 родів мохів.

Пр.: Визначник листяних мохів УРСР. К., 1936; Листяні мохи Радянського Да­­лекого Сходу // БЖ. 1940. № 1; 1941. № 1, 2; 1945. № 3–4; Определитель лиственных мхов БССР. Минск, 1951; Определитель лиственных мхов Укра­ины. К., 1955; Полиплоидия в эволю­ции лиственных мхов // ЦГ. 1967. Т. 1, № 2; Атлас хромосом лиственных мхов СССР. К., 1971 (спів­авт.); Структура мор­фо­логічних видів листяних мохів у зв'яз­ку з їх каріологією // УБОЖ. 1980. № 2 (спів­авт.).

Літ.: Демків О. Т., Малиновсь­кий К. А., Улична К. О. та ін. Андрій Созонтович Лазаренко (До 100-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 2001. Т. 58, № 6.

М. А. Голубець


Покликання на статтю