Котенджі Геннадій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Котенджі Геннадій Павлович

КОТЕНДЖІ́ Геннадій Павлович (01. 05. 1939, м. Маріуполь Сталін., нині Донец. обл.) – вчений-зоотехнік, селекціонер. Д-р с.-г. н. (1990), проф. (1992). Закін. Харків. зоо­вет. ін-т (1962). Працював 1962–64 на Житомир. обл. племін. стан­ції; від 1968 – у Пензен. с.-г. ін-ті (РФ): 1971–77 – декан зооінж. ф-ту, 1978–80 – доц. каф. тварин­ництва; від 1980 – у Сум. аграр. ун-ті: 1990–2010 – зав., від 2010 – проф. каф. технології вироб-ва продуктів тваринництва. Ви­в­чає ріст і розвиток молодняку великої рогатої худоби за умов спеціаліз. госп-ва з його вирощування. Розробляє селекц. про­грами з удосконалення бурої ху­доби. Запропонував спосіб підготовки нетелів до лактації, ме­тод оцінювання стійкості до стре­сів корів-первісток за повнотою видоювання.

Пр.: Ріст та розвиток телиць планових порід і типів Сумщини // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. К., 2007. Вип. 114; Обґрунтування системи селекційних заходів, спрямованих на збереження генофонду // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. Сер. Тваринництво. 2008. Вип. 6(14); Оцінка відтворювальних якостей корів симентальської породи різної селекції в умовах Лісостепу України // Таврій. наук. вісн. 2010. Вип. 68 (усі – спів­авт.).

В. І. Ладика


Покликання на статтю