Лантух-Лященко Альберт Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Лантух-Лященко Альберт Іванович

ЛА́НТУХ-ЛЯ́ЩЕНКО Альберт Іванович (14. 05. 1934, м. Умань Київ., нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі мостобудування. Д-р тех. н. (1992), проф. (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (2020). Закін. Київ. автомоб.-дорож. ін-т (1957), де від 1961 з перервами й працює (нині Нац. транс­порт. ун-т): від 1993 – проф. каф. мостів і тунелів. 1957–61 – на з-ді бетон. ви­робів тресту «Міськгідродорміст» Упр. благоустрою Києва; 1968–71 – викл. Конакрій. політех. ін-ту (Ґвінея); 1975–77 – викл. Вищої нац. інж. школи Туніса; 1984–85, 1986–87 – експерт Між­нар. орг-ції праці у Лаосі. Наук. дослідження: числ. методи теорії споруд, автоматизація проектування транс­порт. споруд, надійна експлуатація автодорож. мостів.

Пр.: Автоматизация прочности ра­­счетов мостов. К., 1984; Lexicue des termes usuels dans la construction. Vien­tiane, 1987; Автоматизация расчетов транс­портных сооружений. Москва, 1989 (спів­авт.); Введение в AutoCAD: В 2 т. Москва, 1997 (спів­авт.); Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. Москва, 2008; 2009 (спів­авт.); Теоретичні засади прогнозу ресурсу залізобетонних елементів мостів // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2010. № 662 (спів­авт.); Нормативне регулювання у сфері проектування й експлуатації мостів // Вест. Харьков. автомоб.-дорож. ун-та. 2012. Вып. 58.

Є. І. Гризлова


Покликання на статтю