L-ART — Енциклопедія Сучасної України

L-ART

«L-ART» – приватна галерея мистецтва. Засн. 1993 у Києві Л. Березницькою, від 2003 – «Bereznitsky Gallery», 2006 відкрито однойм. галерею у Берліні, 2010 започатковано «Bereznitsky project space»; 2014 створ. компанію, що продовжує діяльність «L-Art», – «Bereznitsky Aesthetics». Осн. напрями діяльності – орг-ція та проведення худож. виставок, аукціонів, арт-фестивалів для репрезентації укр. реаліст. живопису, творчості майстрів сучас. образотвор. мист-ва різних стилів і напрямів в Україні та за кордоном; створення корпоратив. і приват. колекцій укр. живопису; популяризація укр. мист-ва соціаліст. періоду і сучас. майстрів; консультативні та експертні послуги; обмін культурол. і худож. програмами. У Галереї зібрано значну колекцію укр. живопису і графіки 2-ї пол. 20 ст. (понад 1000 од.) широкого темат. діапазону. Основу зібрання складають полотна О. Бєлова, М. Божія, Й. Бокшая, М. Вайнштейна, П. Васюкова, З. Вікторжевської, Є. Волобуєва, М. Глущенка, О. Гнилицького, С. Григор'єва, М. Дерегуса, В. Зарецького, Г. Зорі, Ю. Зорка, Д. Кавсана, А. Коцки, В. Кузнецова, В. Ласкаржевсько­го, З. Лерман-Луцкевич, О. Лопу­хова, Ю. Луцкевича, В. і М. Мамси­кових, Б. Михайлова, О. та С. Отро­щенків, Я. Очеретька, В. Покиданця, В. Пузиркова, О. Ройтбурда, А. Савадова, А. Сафаргаліна, Ю. Сиротенка, П. Сльоти, П. Сто­ляренка, Г. Тишкевича, В. Трубіної, Л. Фащенка, В. Цаголова, В. Чеканюка, Аркадія, Іллі, Леоніда і Давида Чичканів, Ф. Шевченка, С. Шишка, О. Шовкуненка, М. Шубіної, Т. Яблонської, П. Яблуновського, А. Якубенко та ін. «L-Art» провела перший аукціон «Сучас. укр. живопис» 1996 у НХМ (Київ) для формування худож. ринку в Україні, встановлення цінового рейтингу на твори вітчизн. художників, уведення їх у світ. бізнес. арт-процес. Відтоді Галерея організовує осінні та весняні аукціони твор. доробку митців реаліст. і сучас. живопису України. Роботи найвідоміших представників укр. мист-ва з колекції «L-Art» експонують на виставках в укр. і закордон. музеях, репродукують у престиж. мист. виданнях. Галерея укладає та видає каталоги, буклети до аукціонів та виставок, рекламно-полігр. про­дукцію, мист. календарі.

Літ.: Від червоного до жовто-блакит­ного + помаранчеве: Каталог-альбом. К., 2004–05.

О. О. Авраменко

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
О. О. Авраменко . L-ART // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=53333 (дата звернення: 24.10.2021)