Латишева Клавдія Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Латишева Клавдія Яківна

ЛА́ТИШЕВА Клавдія Яківна (14. 03. 1897, Київ – 11. 05. 1956, там само) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1952), проф. (1952). Держ. нагороди СРСР. Закін. фіз.-мат. ф-т Київ. вищих пед. жін. курсів (1921). Працювала 1920–56 з перервою в Київ. ун-ті: 1953–56 – зав. каф. диференціал. рів­нянь, водночас 1952–54 – декан фіз.-мат. ф-ту; 1941–45 – у Саратов. автодорож. ін-ті (РФ). Наук. дослідж. у галузі аналітич. теорії диференціал. рівнянь, теорії крайових задач для звичай. диференціал. рівнянь, методики викладання математики. Довела важливу теорему про необхідні та достатні умови існування розв’язків ліній. диференціал. рівняння з поліноміал. коефіцієнтами в замкненій формі.

Пр.: Спосіб моментів у застосуванні до наближеного розв’язування лінійних диференціальних рівнянь з особливостями в коефіцієнтах // Наук. зап. Київ. ун-ту. 1937. Т. 3; Нахождение ко­нечных решений для линейных диф­ференциальных уравнений специального вида // Там само. 1953. Т. 12, вип. 6; Нормально-регулярные решения и их приложения. К., 1974 (спів­авт.).

Літ.: Павлюк И. Клавдия Яковлевна Латышева // УМЖ. 1956. Т. 8, № 3; Дукайчук О., Стрельцова Е. Клавдия Яковлевна Латышева // Киев. математики-педагоги. К., 1979.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. О. Добровольський . Латишева Клавдія Яківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53414 (дата звернення: 24.06.2021)