Лащенков Павло Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Лащенков Павло Миколайович

ЛАЩЕНКО́В Павло Миколайович (16(28). 06. 1865, Харків – 27. 04. 1925, м. Томськ, РФ) – лікар-гігієніст, бактеріолог. Д-р медицини (1893). Закін. Харків. ун-т (1888), де й працював від 1889: від 1895 – приват-доц. каф. гігієни. 1892 брав участь у боротьбі з епідемією холери у Самар. губ. (Росія). Від 1896 викладав гігієну сестрам милосердя Харків. общини Чер­воного хреста, від 1903 – у приват. жін. г-зії. 1897–99 як стипендіат для підготовки до професор. звання удосконалював знання за кордоном. 1899–1904 – в. о. сан. лікаря Харкова. 1899 під час вивчення спалаху в місті інтоксикацій, викликаних споживанням горіх.-крем. тортів, установив роль стафілококів у харч. отруєннях. Був ред. вид. «Сведения о врачебно-санитар­ной организации г. Харькова», де публікував власні статті про сан. проблеми міста. Від 1904 – екстраординар., від 1908 – ординар. проф. каф. гігієни Томського ун-ту, водночас очолював Гігієн. ін-т при Ун-ті. 1920–21 брав участь у ліквідації епі­демії тифу. Л. виявив у курячому білку лізоцим і описав його як протеолітич. ензим з бактерицид. властивостями; вперше довів можливість передавання інфек­ції повітряно-крапел. шляхом. Досліджував хім. склад зерна залежно від місця зростання. Підручник «Гигиена с включением сведений по эпидемио­логии, эпизоотологии и медицинской помощи» (Томск, 1911; 1912) відзначено Малою золотою медаллю на Всерос. гігієн. виставці у С.-Пе­тербурзі (1913).

Пр.: Записные книжки по практической гигиене. Томск, 1907; Ближайшие задачи санитарного законодатель­ства в России: актовая речь // Изв. Томского ун-та. 1910. Кн. 37; Чахотка. Томск, 1921; Гигиена. Томск, 1923; Ру­ководство по экспериментальной гигиене. 4-е изд. Томск, 1927.

Літ.: Метелкин А. И. Первенство рус­ского ученого в открытии лизоцима: П. Н. Лащенков и его открытие // Ми­кробиология, эпидемиология и иммунология. 1953. № 9; Столмакова А. И., Шапиро И. Я. Павел Николаевич Лащен­ков в истории отечественной гиги­ены // ВД. 1954. № 8; Гурвич Л. С. Павел Нико­лаевич Лащенков – ученый и санитар­ный деятель: К 100-летию со дня рожд. // ГиС. 1965. № 2; Волков В. А., Кулико­ва М. В. Российская профессура. XVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Пе­тербург, 2003; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

З. П. Петрова


Покликання на статтю