Кублановський Валерій Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Кублановський Валерій Семенович

КУБЛАНО́ВСЬКИЙ Валерій Семенович (17. 12. 1936, Одеса) – електрохімік. Д-р хім. н. (1981), проф. (1988). Закін. Одес. ун-т (1959). Працював відтоді у Чорномор. мор. пароплавстві (Одеса); 1960–61 – на Одес. гідробіол. станції Ін-ту гід­робіології АН УРСР. Від 1962 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії НАНУ (Київ): від 1983 – зав. відділу електрохімії. Наук. дослідження: тео­рія електрод. процесів, електро­хім. масоперенос, електрохімія координац. сполук, хім. джерела струму, електрокаталіз, теор. та прикладна гальванотехніка, електрохім. екологія. Президент Укр. електрохім. т-ва (від 1996), чл. Європ. федерації корозії (від 2000).

Пр.: Концентрационные изменения в приэлектродных слоях при элек­тро­ли­зе. К., 1978 (спів­авт.); Импульсный элек­тролиз. К., 1990 (спів­авт.); Механизм элек­тродных реакций коорди­на­ционных соединений // УХЖ. 1993. № 5; Импульсный электролиз сплавов. К., 1996 (спів­авт.); Научные достижения и направления работ в области элек­тро­химии водных растворов // УХЖ. 2004. № 7; Санитарно-микробиологическая и гигиеническая оценка водных сред, обработанных холодной плазмой. Дн., 2009 (спів­авт.); Електрохімія в Україні // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. полі­тех. ін-т». 2010. № 3.

К. О. Каздобін

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
К. О. Каздобін . Кублановський Валерій Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=535 (дата звернення: 23.10.2021)