Лебедєв Микола Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Лебедєв Микола Йосипович

ЛЕ́БЕДЄВ Микола Йосипович (19. 04(01. 05). 04. 1863, м. Бежецьк, нині Твер. обл., РФ – 14. 11. 1931, Дніпропетровськ) – гірничий інженер, геолог, палеон­толог-стратиграф. Проф. (1902). Почес. чл. ВУАН (1919). Засл. діяч н. і т. УСРР (1924). Закін. С.-Пе­тербур. гірн. ін-т (1888). Працював 1901–31 у Дніпроп. гірн. ін-ті (до 1912 – Вище гірн. уч-ще): 1901–31 – зав. каф. істор. геології та палеонтології, 1908–12 – дир., 1912–19 та 1921–24 – ректор; один із засн. геол.-розв. ф-ту. Брав участь у відкритті Вищих жін. курсів (1916, перший дир. і голова ради) та Ун-ту (1918 – в. о. ректора, 1922–29 – зав. каф. геології) в Дніпропетровську. 1929 організував НДІ геології, який згодом уві­йшов до складу Дніпроп. ун-ту. Останні роки життя був також геологом «Укргеолуправління» і наук. консультантом «Вуглероз­відки». Займався геол. дослідж. в Архангел., Вологод., Саратов., Симбір. губ., Печор. краї (1888–91), на Донбасі (1892–95) та нафт. родовищ Пн. Кавказу (1896) і Галичини (1900). Вивчав гірн.-геол. умови розробки вугіл. родовищ. Засн. наук. школи стратиграфії Донбасу. Принципи поділу серед. карбону, запропоновані ним для Донбасу та ін. р-нів європ. частини СРСР, при­йняті за основу рад. геологами. Один з найвідоміших палеоботаніків у світі. Серед учнів – Є. Еп­штейн, М. Залеський, М. Семененко, Б. Чернишов, О. Широков.

Пр.: Геологические исследования в Кальмиус-Торецкой котловине Донец­кого каменноугольного бассейна // Изв. Геолкома. 1894. Т. 13, № 4, 5; Не­ф­тяные месторождения Гурии. Баку, 1899; Учение о месторождениях полез­ных ископаемых // Камен. уголь и дру­гие виды твердого ископаемого топ­лива. Екатеринослав, 1911. Вып. 2; Материалы для геологии Донецкого каменноугольного бассейна. Допол­нительное пояснение к «Геологической карте южной части Донецкого каменноугольного бассейна» // Изв. Ека­теринослав. горного ин-та. 1913. Вып.1; Заметки о Productus mesolobus Phill и о формах из группы Syringothyris cus­pidatus Sow в каменноугольных отложениях Донецкого бассейна и Урала // Там само. 1916. Вып.1; Материалы для геологии Донецкого каменноугольного бассейна. Описание обнажений // Там само. 1924. Т. 14, ч. 2; Материалы для геологии Донецкого каменноуголь­ного бассейна (карта) // Наук. зап. Дніпроп. н.-д. каф. геології. 1927.

Літ.: Гембицкий С. Проф. Николай Иоси­­фович Лебедев // Природа. 1932. № 2.

Д. Є. Макаренко, С. В. Шевченко


Покликання на статтю