Лебідь Валентин Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Лебідь Валентин Ілліч

ЛЕ́БІДЬ Валентин Ілліч (23. 06. 1937, м. Лозова Харків. обл.) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1994). Закін. Харків. ун-т (1959), де від 1963 й працює: 1991–2000 – зав., 2000–12 – проф., від 2012 – проф.-консультант каф. фіз. хімії. Осн. напрям наук. дослідж. – вивчення властивостей розчинів у неводних та змішаних розчинниках.

Пр.: Электродвижущая сила и нор­мальные потенциалы цепей без переноса при различных температурах // ЖФХ. 1964. Т. 38, № 11; О единой температурной шкале кислотности // Там само. 1966. Т. 40, № 3; Зависимость термодинамических характеристик гидратации и сольватации ионов от температуры и состава смешанного растворителя // Журн. структур. химии. 1984. Т. 25, № 2; Физическая химия: Учеб. пособ.: В 2-х ч. Х., 1996–98; Фізич­на хімія: Посіб. Х., 2008; Колоїдна хімія: Підруч. Х., 2010; 2012 (усі – співавт.).

М. О. Мчедлов-Петросян


Покликання на статтю