Лебідь Євген Макарович — Енциклопедія Сучасної України

Лебідь Євген Макарович

ЛЕ́БІДЬ Євген Макарович (02. 09. 1937, с. Мажарка Кегичів. р-ну Харків. обл. – 10. 10. 2017, Дніпро) – вчений-агроном, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1988), проф. (1991), акад. НААНУ (1995). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1962). Відтоді працював агрономом у Дніпроп. та Харків. обл. Від 1968 – в Ін-ті с. госп-ва степ. зони НААНУ (Дніпропетровськ): від 1978 – зав. лаб. сівозмін, від 1990 – заст. дир. з наук. роботи, від 1994 – дир., від 2009 – зав. відділу зем­леробства. Гол. ред. «Бюлетеня Інституту зернового господарства» (1994–2009). Наук. дослідження: біол. принципи чергування куль­тур у сівозмінах; оптимізація взаємодії осн. елементів системи землеробства (рац. побудови сівозмін, системи обробіт­ку й удобрення ґрунту); обґрунтування інтенсив. сівозмін, які відповідають сучас. та перспек­тив. рівням спеціалізації аграр. вироб-ва; альтернативні системи землеробства для подолання наслідків посушливих умов у Степу України.

Пр.: Водний режим грунту і врожай озимої пшениці залежно від попередни­ків // ВСГН. 1976. № 1; Интенсивная технология озимой пшеницы в степной зоне. Дн., 1985 (спів­авт.); Чорний пар. К., 1992 (спів­авт.); Сівозміни при інтен­сивному землеробстві. К., 1992 (спів­авт.); Вміст мікроелементів в озимій пше­ниці при вирощуванні в північному Степу України // Вісн. Дніпроп. аграр. ун-ту. Сер. Екологія, рослинництво, зем­леробство. 2009. № 1 (спів­авт.); Продуктивність польових культур залежно від структури посіву та рівня удобрення в сівозмінах Північного Степу України // Бюл. Ін-ту с. госп-ва степ. зони. 2013. № 5 (спів­авт.).

Літ.: Шевченко М. С. Лебідь Євген Макарович // Вчені-ґрунтознавці, агрохіміки, землероби. Кн. 8. 2003; Лебідь Євген Макарович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2007 рр. 2007 (обидві – Київ).

В. М. Круть


Покликання на статтю