Левада Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Левада Юрій Олександрович

ЛЕВА́ДА Юрій Олександрович (24. 04. 1930, Вінниця – 16. 11. 2006, Москва) – соціолог. Д-р філос. н. (1966). Закін. Моск. ун-т (1952). Відтоді працював в установах АН СРСР у Москві, зокрема Ін-тах філософії та конкрет. соц. дослідж. (очолював відділ теорії і методики); водночас від 1967 читав лекції з соціології у Моск. ун-ті. Знач. подією в розвитку рад. соціології став організов. Л. 1966 методол. семінар, що об’єднував однодумців із різних наук. сфер (інколи збирав до 300 учасників). 1969 за звинуваченням у ідеол. помилках позбавлений права викладати, його праці майже не друкували. 1972–88 – н. с. Центр. екон.-матем. ін-ту АН СРСР, також продовжував роботу в методол. семінарі; 1988–92 – зав. відділу теор. дослідж., від 1992 – дир. Всерос. центру вивчення громад. думки (обидва – Москва), який став найавторитетнішою установою із моніторингу громад. думки в РФ. 2003 уряд РФ ухвалив рішення про перетворення його у ВАТ, що фактично поставило діяльність центру під жорсткий контроль держ. струк­тур. У таких умовах усі співроб. перейшли до засн. 2004 Л. Ана­літ. центру «Левада-Центр». Наук. дослідження: особливості взаємодії між людиною і політ. системою, елітою та масою, владою й громад. думкою у посттоталітар. рос. сусп-ві; орієнтації, фактори, напрями соц.-політ. трансформації.

Пр.: Современное христианство и социальный прогресс. 1962; Социальная природа религии. 1965 (польс. мо­вою – 1968); Лекции по социологии. 1969; Статьи по социологии. 1993; Советский простой человек. 1993 (спів­авт.); От мнений к пониманию: социологические очерки 1993–2000. 2000; Ищем человека: социологические очер­ки 2000–2005. 2005; Проблема «элиты» в сегодняшней России. 2007 (співавт.); Общественный разлом и рождение новой социологии: двадцать лет мониторинга. 2008 (співавт.); усі – Москва.

Літ.: Дубин Б. Позднесоветское обще­ство в социологии Юрия Левады 1970-х годов // Вест. обществен. мнения. 2009. № 4(102).

Є. І. Головаха

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
Є. І. Головаха . Левада Юрій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53640 (дата звернення: 26.07.2021)