Левицький Станіслав Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Левицький Станіслав Іванович

ЛЕВИ́ЦЬКИЙ Станіслав Іванович (14. 03. 1974, Донецьк) – економіст. Д-р екон. н. (2013). Закін. Донец. ун-т (1996), де й працював: від 2009 – заст. дир. Навч.-наук. ін-ту «Екон. кібернетика», водночас від 2013 – проф. каф. екон. кібернетики; від 2014 – зав. однойм. каф. Запоріз. ін-ту економіки та інформ. технологій. Наук. дослідження: моделі проект. упр. склад. екон. об'єктами, імі­тац. моделі склад. екон. систем. Відп. ред. міжнар. наук. ж. «Еко­номічна кібернетика» (від 2001).

Пр.: Модели управления проектами в нестабильной экономической среде. 2-е изд. Д., 2009 (спів­авт.); Моделирование проектного управления слож­ными экономическими объектами. Д., 2012; Имитационное моделирование экономических систем: прикладные аспекты. Д., 2013 (спів­авт.); Asses­sment Techniques For Integration Efficiency Of Economic Objects // Intern. J. of Econo­mics, Commerce and Management. 2014. Vol. 2, Issue 2 (спів­авт.); Planning Techni­que For Complex Economic Object's Sy­nergy At Mergers And Acquisitions // Там само. Issue 6 (спів­авт.)

Н. Р. Полуектова


Покликання на статтю