Левченко Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Левченко Володимир Іванович

ЛЕ́ВЧЕНКО Володимир Іванович (04. 11. 1940, с. Королівка Макарів. р-ну Київ. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1986), проф. (1988), акад. НААНУ (1995). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1963). Відтоді працював вет. лікарем; 1965–67 – зав. вет. дільниць Черкас. рай. станції по боротьбі з хворобами тварин; від 1970 – у Білоцерків. аграр. ун-ті: 1988–2011 – зав., від 2011 – проф. каф. терапії та клін. діагностики. Вивчає питання діагностики, терапії та профілактики метаболіч. хвороб, патологій печінки у високопродуктив. корів і молодняку. Ґрунтовно дослідив гній. гепатит і гепатоз молодняку великої рогатої худоби, що дало змогу виявити невідомі раніше механізми їхнього патогенезу та розробити методи ранньої діагностики й профілактики. Встановив зміни скла­ду жовч. кислот та метаболітів вітаміну D при хворобах печінки, описав шляхи розвитку ендоген. D-гіповітамінозу. Вивчає гіпопластичну анемію телят, роз­робив методи її діагностики і терапії. Разом із І. Кондрахіним запропонував ідею множинності (поліморбідності) внутр. та ме­­та­боліч. патологій у тварин. Спів­укладач довідника «Ветеринар­ная диспансеризация сельско­хозяйствен­ных животных» (1991), один з авторів та ред. навч. по­сібника «Патогенетична терапія при запальних процесах у тварин» (1994), підручників «Клініч­на діагностика хвороб тварин» (1995; усі – Київ), «Внутрішні хво­роби тварин» (ч. 1, Біла Церква, 2012).

Пр.: Дифференциальная диагностика болезней печени у телят // Ветеринария. 1984. № 11; Шлунково-кишкові хвороби новонароджених телят // ВМУ. 1997. № 4 (спів­авт.); Патогенез і профілактика післяродової гіпокальціє­мії корів // Біологія тварин. 2008. Т. 10, № 1–2 (спів­авт.); Диспансеризація високопродуктивних корів – основа профілактики внутрішніх хвороб // ВМУ. 2011. № 9 (спів­авт.); Анемії корів у західній біогеохімічній зоні України (поширення, етіологія, патогенез) // Наук.-тех. бюл. Ін-ту біології тварин і Держ. н.-д. контрол. ін-ту вет. препаратів та корм. добавок. 2013. Вип. 14, № 1–2 (спів­авт.).

Літ.: Ярчук Б. М. Левченко Воло­ди­мир Іванович // Вчені у галузі вет. медицини. Кн. 6. К., 2001.

М. О. Сокольська


Покликання на статтю