Куделін Микола Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Куделін Микола Васильович

КУДЕ́ЛІН Микола Васильович (1878 – 1915) – гідробіолог. Закін. Новорос. ун-т в Одесі, де й працю­­вав 1906–13. Від 1913 – у Зо­­ол. музеї АН у Петрограді (нині С.-Пе­­тербург). Вивчав фауну Одес. затоки, систематику гідроїдів, видовий склад губок Чор­­ного моря, поширення тварин у Чорному морі у зв'язку з походженням прісновод. фауни, про­­никнення мор. фауни у прісні водойми. Автор низки праць, зо­­крема «Гидроиды Одесского залива» (1908), «К вопросу о морской фауне проникновения в пресные воды (Некоторые дан­­ные из жизни Черного моря)» (1913), «Варьирования окраски в улитки Helix vindobonensis Fer. (austriaca Muhlt.), собранной в окрестностях г. Николаева (Хер­­сонской губернии)» (1915; усі – Одеса).

Літ.: Мазурмович Б. М. Розвиток зоології в Україні. К., 1972.

Т. М. Лебединська

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю