Кудельський Анатолій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Кудельський Анатолій Вікторович

КУДЕ́ЛЬСЬКИЙ Анатолій Вікторович (16. 09. 1934, с. Малософіївка Криничан. р-ну Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі регіональної та наф­тогазової гідрогеології, геохімії підземних вод і екології. Д-р геол.-мінерал. н. (1978), проф. (1987), чл.-кор. Нац. АН Білорусі (1996). Держ. премія Респ. Біло­­русь (1998), премія Сибір. відділ. РАН і Нац. АН Білорусі ім. В. Коп­тюка (2004). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1958). Відтоді працював у Пд.-Каракум. гідрогеол. експедиції (Туркменістан). 1967–68 – у Ін-ті геології РМ Туркмен. РСР (м. Ашґабат); 1968–71 – у Лаб. геохім. проблем АН Білорус. РСР; 1971–87 – у Ін-ті геохімії та геофі­зики АН Білорус. РСР: від 1971 – вчений секр., 1974–87 – зав. лаб. геохімії та гідрохімії нафтогаз. формацій; 1987–2008 – зав. лаб. гідрогеології Ін-ту геол. наук Нац. АН Білорусі; водночас 1992–93 – заст. дир. Білорус. н.-д. центру «Екологія»; від 2008 – зав. лаб. гідрогеології та гідроекології Ін-ту природокористування Нац. АН Білорусі (усі – Мінськ). Зробив знач. внесок у дослідж. про­блем міграції радіонуклідів у ґрунт. субстраті та природ. водах забрудн. тер. Білорусі після аварії на ЧАЕС. Розробив концепцію енергет. і матеріал. балансу осадово-пород. басейнів у процесах високотемператур. літогенезу, який складає теор. основу вчення про геофлюїдодинаміку, походження та розміщення родовищ гідроген. корис. копалин, зокрема й паливних. Один з основоположників сучас. теорії нафтогазоутворен­ня. Автор концептуал.-ймовірніс. моделей розміщення та пошуків у земній корі родовищ вуглеводнів, йодних пром. вод і розсолів з використанням струк­турно-геол., гідрогеохім. тепло­вих критеріїв.

Пр.: Образование и миграция нефти (термобарические аспекты). 1974 (спів­авт.); Гидрогеология и рассолы Припятского нефтегазоносного бассейна. 1985 (спів­авт.); Минеральные воды Бе­ларуси. 1994 (спів­авт.); Геофлюидоди­намика и нефтегазообразование. 1997 (спів­авт.); Подземные воды Беларуси. 1998 (спів­авт.); Современные пробле­мы гидрогеологии и геоэкологии: Избр. тр. 2005 (усі – Мінськ).

Літ.: Кудельский Анатолий Викторо­вич: Библиогр. указ. науч. тр. Минск, 2004; Анатолий Викторович Кудельский (К 75-летию со дня рожд.) // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. 2009. № 4.

В. М. Лебедєва


Покликання на статтю