Кудзін Юрій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Кудзін Юрій Костянтинович

КУ́ДЗІН Юрій Костянтинович (08(21). 09. 1907, С.-Пе­тербург – 21. 11. 1978, Дніпропетровськ) – вчений-агрохімік. Батько А. Кудзіна. Д-р с.-г. н. (1963), проф. (1964). Закін. Моск. с.-г. академію (1930). Від 1931 – ст. н. с. ВНДІ добрив та агроґрунтознавства (Москва), від 1932 – зав. відділів агрохімії Миронів. (Київ. обл.), від 1936 – Сум. дослід. станцій при ВНДІ; 1948–73 – засн. і зав. відділу агрохімії ВНДІ кукурудзи (нині Ін-т зерн. госп-ва НААНУ, Дніпропетровськ). Вивчав агрохім. основи використання добрив під кукурудзу при тривалому систематич. внесенні, а також їхній вплив на біол. процеси у ґрунті; проблеми регулювання кругообігу та балансу осн. макро- і мікроелементів в інтенсив. сівозмінах зони Степу; особливості живлення гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Пр.: Реакция кукурузы, сахарной свеклы и картофеля на изменение питательного режима почвы при длительном применении удобрений // Поч­воведение. 1960. № 6; К методике от­бора почвенных проб для агрономических исследований в посевах ку­ку­рузы // Метод. указания по Геогр. сети опытов с удобрениями. Москва, 1964. Вып. 19; Результаты полувекового срав­нительного изучения влияния навоза и минеральных удобрений на плодородие мощного слабовыщелоченного чернозема и продуктивность культур свекловичного севооборота // Влияние длительного применения удобрений на плодородие почвы и продуктив­ность севооборотов. Результаты многолет. опытов н.-и. учреждений: Сб. ст. Москва, 1973. Вып. 4 (спів­авт.).

В. І. Чабан


Покликання на статтю