Кудін Володимир Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кудін Володимир Іванович

КУ́ДІН Володимир Іванович (22. 01. 1955, с. Худоліївка Семенів. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі прикладної математкики. Д-р тех. н. (2008). Закін. Київ. ун-т (1977), де від 1999 й працює: від 2014 – пров. н. с. лаб. обчислюв. методів механіки суціл. середовищ, водночас від 2012 – проф. каф. обчислюв. математики. 1977–81 – у Київ. відділ. ДКБ автоматики «Хімавтоматика»; 1981–83 – у Респ. інформ.-обчислюв. центрі Мін-ва заготівель УРСР; 1983–88 – у Київ. відділ. Центр. НВО «Екор»; 1989–97 – в Ін-ті кібер­нетики НАНУ; 1997–99 – у Міжнар. наук.-навч. центрі інформ. технологій та сис­тем Мін-ва науки та освіти Укра­їни (обидва – Київ). Напря­ми наук. дослідж.: розроблення ме­тодів аналізу та оптимізації лі­­ній. систем; аналіз достовірно­сті комп'ютер. обчислень.

Пр.: Про умови розв'язності системи лінійних алгебраїчних рівнянь // Журн. об­числюв. та приклад. математики. 2004. № 2; Метод штучних базисних матриць // Доп. НАНУ. 2007. № 9 (спів­авт.); Застосування технології довгої арифметики при побудові алгоритмів дослідження лінійних систем // Журн. обчислюв. та приклад. математики. 2007. № 1 (спів­авт.); О свойствах па­раллельных вычислительных схем метода базисных матриц // Матем. та комп'ютерне моделювання. Сер. Фіз.-мат. науки. 2009. Вип. 2 (спів­авт.); Послідовний аналіз варіантів. Технології та застосування. К., 2013 (співавт.).

С. І. Ляшко


Покликання на статтю