Котерлин Михайло Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Котерлин Михайло Дмитрович

КОТЕ́РЛИН Михайло Дмитрович (29. 03. 1952, с. Нижнів Тлумац. р-ну Ста­ніслав., нині Івано-Фр. обл.) – фахівець у галузі фізики твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Львів. ун-т (1974), де й від­тоді працював: зав. н.-д. лаб. ви­сокотемператур. надпровідності (1987–91), пров. н. с. (1994–2009). Водночас від 1999 – у м. Бидґощ (Куявсько-Помор. воє­водство, Польща): проф. Вищої пед. школи (до 2004) та Ун-ту (від 2005). Досліджує складні металоподібні системи, що міс­тять валентно нестабільні рідкісноземельні елементи і проявляють різноманітні ефекти сильних міжелектрон. кореляцій; запропонував методику зна­ходження найважливіших параметрів енергет. спектра систем такого типу.

Пр.: Електронні стани Се та Yb і явища переносу в сполуках типу RM4Al8 (M=Mn, Fe, Cu) // УФЖ. 1993. T. 38, № 2; Особенности транс­портных и маг­нит­ных свойств соединений YbNi4In и YbNiIn4 с валентно-неустойчивым Yb // ФТТ. 1999. Т. 41, № 11; Dependence of the CeNi5 thermoelectric power on strong 4f-electron instability // J. Alloys and Com­pounds. 2001. Vol. 325; Thermoelectric power in compounds with an intermedia­te valence of Ce: phenomenological des­cription // Там само. 2003. Vol. 348; Elec­tronic transport properties of compo­unds with temperature unstable inter­me­diate valence of Ce // Condensed Mat­ter Physics. 2004. Vol. 7, № 2 (усі – спів­авт.).

Й. М. Стахіра


Покликання на статтю