Кудінов Валентин Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кудінов Валентин Васильович

КУДІ́НОВ Валентин Васильович (04. 08. 1933, м. Мурманськ, РФ) – гірничий інженер, економіст. Д-р тех. н. (1990), проф. (2005). Закін. Одес. політех. ін-т (1968). Працював 1973–92 у Держ. н.-д. гірничоруд. ін-ті (м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.): від 1988 – зав. відділу технології відкритої роз­робки залізоруд. родовищ корис. копалин; 1992–2011 – у Криворіз. екон. ін-ті Київ. торг.-екон. ун-ту: від 1994 – проф. каф. економіки підпр-в; від 2011 – проф. каф. економіки та стратегії підпр-в Криворіз. ун-ту. Наук. дослідження: динаміка вибуху, методи актив. упр. руйнуванням гірських порід, інтенсивність сейсм. і повітр. хвиль; економіка та стратегія підпр-ва, механізм його організац. розвитку та продовження життєвого циклу.

Пр.: Усовершенствование технологии сейсмобезопасного производства массовых взрывов на глубоких карьерах // ГорЖ. 1983. № 3; Технологические методы снижения динамического действия при формировании уступов карьера // Пробл. разработки руд чер­ных металлов. Кривой Рог, 1991; Проблеми розвитку стратегії підприємства // Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегія підпр-ва: теорія й прак­тика втілення». К., 2003; Принципы планирования горных работ на карьерах в условиях рыночного производства // Економіка: пробл. теорії й практики: Зб. наук. пр. Дн., 2003. Вип. 197, т. 5.

В. В. Стецкевич


Покликання на статтю