Кудінов Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кудінов Володимир Михайлович

КУДІ́НОВ Володимир Михайлович (27. 05. 1934, м. Орел, РФ) – фа­хівець у галузi металооброблен­ня, матеріалознавець. Д-р тех. н. (1972), чл.-кор. НАНУ (1982). Премія РМ СРСР (1981), Держ. премія СРСР (1985). Закiн. Моск. фiз.-тех. iн-т (1958). Працював 1957–67 в Ін-ті гідродинаміки Си­бір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, РФ); 1967–80 – в Ін-ті електрозварювання АН УРСР (Ки­їв): 1967–80 – зав. відділу зва­рювання, різання та оброблення металів вибухом. 1980–87 – заст. голови Держ. ком-ту СРСР з науки i технiки. 1986–93 – радник з екон. питань посольства СРСР і РФ у Китаї. Осн. напрям наук. дослідж. – застосування вибуху для зварювання та рi­зання металiв. Дослідив тепл. стан у зоні утворення з’єднань, роль залишк. тиску продуктів де­тонації. Розробив технологію конструкц. зварювання вибухом і конструкцію зарядів для різання вибухом; зробив знач. внесок у технологію зміцнення металів, синтезу вибухом нових матеріалів, зокрема алмазів.

Пр.: Гидродинамическое моделиро­вание процесса образования волн при сварке металлов взрывом // АС. 1971. № 8; Вибухові алмази і деякі їх властивості // Вісн. АН УРСР. 1976. № 8; Свар­ка взрывом в металлургии. Москва, 1978; Влияние обработки взрывом на температурные интервалы и объем­ные эффекты превращения аустенитной высокомарганцевистой стали // Докл. АН СССР. 1981. № 6; Обработка взры­вом сварных соединений металлокон­струкций. Москва, 1993 (усі – спів­авт.).

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Корнієнко . Кудінов Володимир Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=611 (дата звернення: 24.06.2021)