Кудінов Станіслав Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кудінов Станіслав Олександрович

КУДІ́НОВ Станіслав Олександрович (08. 07. 1937, м. Джамбул, нині Тараз, Казахстан) – біохімік. Д-р біол. н. (1980), проф. (1983). Засл. діяч у галузі н. і т. України (2000). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1983). Закін. Київ. ун-т (1962). Відтоді працював в Ін-ті біохімії НАНУ (Київ): 1977–2009 – зав., 2009–11 – гол. н. с. відділу хімії і біохімії ферментів. Осн. напрям наук. дослідж. – ензимо­логія (регуляція фібринолітич. процесу, антизгортал. функції протеїну С, молекуляр. механізм антиметастаз. активно­сті фраг­мента К 1-3 плазміногену). К. розробив способи виготовлення 8-ми фермент. пре­паратів, нині впроваджених у вироб-во, зокрема тромболітич. лікар. пре­парат плазміноген для застосування в офтальмології. Запропонував отримання низки ін. лікар. препаратів: гальмівник зсідання крові антитромбіну ІІІ, концентрат факторів ІХ, Х, VІІ, ІІ (захворювання печінки, гемофі­лія Б), фібриновий клей тощо.

Пр.: Вивчення фізико-хімічних влас­тивостей основного білка головного мозку // УБЖ. 1967. Т. 39, № 6 (спів­авт.); Активация плазминогена иммобили­зо­ванным трипсином // Там само. 1979. Т. 51, № 4 (спів­авт.); Системы транс­порта Са2+ в нервных клетках. К., 1983; Аргініл-зв'язуючі ділянки плазміногену людини // Доп. АН УРСР. 1985. Сер. Б, № 1 (спів­авт.); Механізм фібринолізу і тромболітична терапія // УБЖ. 2000. Т. 72, № 4/5 (спів­авт.); Система гемо­стазу за гострої фази запалення при тромбогенних патологіях // Там само. 2008. Т. 80, № 1 (спів­авт.).

Літ.: Виноградова Р. П., Данилова В. М. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Пал­ладіна 1985–1986 рр. Станіслав Олександрович Кудінов // Укр. біохім. журнал. 2013. Т. 85. № 2.

В. І. Назаренко


Покликання на статтю