Кудінцев Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кудінцев Іван Васильович

КУДІ́НЦЕВ Іван Васильович (03(15). 01. 1867, м. Новочеркаськ, нині Рос­тов. обл., РФ – 27. 02. 1955, Хар­ків) – лікар-хірург. Д-р медицини (1898), проф. (1916). Закін. мед. ф-т Харків. ун-ту (1893), де відтоді й працював (згодом мед. ін-т): 1908–20 – зав. каф. хірург. патології, 1920–33 – клініки шпи­тал. хірургії; водночас – кер. шпитал. хірург. клініки Жін. мед. ін-ту Харків. мед. т-ва. Вивчав функції наднирк. залоз, пробле­ми лікування гіпертрофії перед­міхур. залози, звуження сечового міхура, вплив щитоподіб. за­лози на ріст пухлин, форми артритів тиреотоксич. походження

Пр.: К учению о функции надпо­чеч­ных желез. Х., 1898; О наружной и внутрен­ней уретротомии при сужениях мочеиспускательного канала // Хирургия. 1902. № 64; Хирургические болезни мочеточников. Х., 1915; Противо­есте­ственный задний проход с кишечным каловым приемником под кожей // ВД. 1925. № 8; Splenomegalia et splenec­tomia // Там само. 1928. № 23–24; Успе­хи хирургии на Украине за последние 10 лет // Там само.

Літ.: Проф. Иван Васильевич Кудин­цев // ВД. 1929. № 2; Иван Васильевич Кудинцев // Новый хирург. арх. 1956. № 3; Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю