Кирдан Борис Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кирдан Борис Петрович

КИ́РДАН Борис Петрович (01. 02. 1920, за паспортом – 25. 09. 1922, с. Ганно-Леонтовичеве Єлисаветгр. пов. Микол. губ., нині Устинів. р-ну Кіровогр. обл. – 10. 08. 2006, Москва) – фольклорист і літературознавець. Д-р філол. н. (1968), проф. (1983). Закін. Моск. ун-т (1951). Працював н. с. Ін-ту світ. літ-ри АН СРСР (Москва, 1953–83); від 1983 – у Моск. пед. ін-ті (нині ун-т): 1983–87 – зав., від 1987 – проф. каф. рос. літ-ри. Наук. дослідження: поетика укр. фольклору та історія укр. фольклористики, взаємозв'язки і взаємовпливи фольклору сх. і зх. слов'ян. Уклав антологію «Українські народні думи» (К., 1972). Співавтор підручника «Русский фольклор» (Москва, 1998; 2000; 2001; 2002; 2003). Автор докум.-мемуар. книги про війну «Нам дороги эти позабыть нельзя», рукопис якої разом із особ. архівом К. зберігається в Центр. моск. архіві-музеї особ. зібрань.

Пр.: Украинские народные думы (15 – нач. 17 в.). Москва, 1962; Украинский народный эпос. Москва, 1965; Собиратели народной поэзии: Из истории украинской фольклористики 19 в. Москва, 1974; Народні співці-музиканти на Україні. К., 1980 (співавт.); И поет мне в землянке гармонь…: Фольклор Великой Отечественной войны. Москва, 1995; Баллады. Москва, 2001.

Літ.: Гайдай М. Дослідження про думи // НТЕ. 1966. № 6; Гуць М. Ювілей дослідника (70 років Б. Кирдану) // Старожитності. 1992. Ч. 20; Зуева Т. Б. П. Кирдан – исследователь народных украинских дум // НТЕ. 2007. № 3–4.

Т. В. Зуєва


Покликання на статтю