Кирик Валерій Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Кирик Валерій Валентинович

КИ́РИК Валерій Валентинович (13. 08. 1955, с. Кривець Ставищен. р-ну Київ. обл.) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (2006). Закін. Київ. політех. ін-т (1978). Відтоді працював у ін-ті «Укрдіпроенерго»; від 1982 – в СКТБ Ін-ту електродинаміки НАНУ, від 1987 – у відділі перетворення та стабілізації електромагніт. процесів Ін-ту: від 1991 – ст. н. с.; водночас 2000–06 – зав. відділу інформ. технологій Гол. інформ.-обчислюв. центру Мін-ва освіти і науки України; від 2007 – зав. каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегров. технологій Академії муніципал. упр. (усі – Київ). Наук. дослідження: інтелектуал. системи керування на основі нечіткої логіки, що моделює розумову діяльність людини.

Пр.: Электрические сильноточные контакты, устройства регулирования и защиты с жидкометаллическим рабочим телом. 1996 (співавт.); Нечітка логіка в управлінні та експлуатації об'єктів електроенергетики. 2007 (співавт.); Комп'ютерно-інтегровані технології управління на основі нечіткої логіки. 2008; Інформатика та комп'ютерна техніка: Термінологія: Навч. посіб. 2008 (співавт.); Автоматичне регулювання потужності енергоблока з використанням нечіткої логіки: Зб. наук. пр. 2009 (співавт.); Комп'ютерні технології моделювання та дослідження електротехнічних систем. 2009 (усі – Київ).

С. В. Гаврилюк


Покликання на статтю