Кирик Микола Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Кирик Микола Дмитрович

КИ́РИК Микола Дмитрович (23. 07. 1949, с. Лючин Остроз. р-ну Рівнен. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1996), проф. (1998). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1974), де й працює від 1976 (нині Нац. лісотех. ун-т України): від 1983 – зав. каф. деревооброб. обладнання та інструментів, від 2002 – декан лісомех. ф-ту. Розробляє методи і засоби підвищення стійкості деревооброб. інструментів з вуглецевих та низьколегов. інструм. сталей.

Пр.: Обладнання деревообробного виробництва: Навч. посіб. К., 1993 (співавт.); Зміцнення плоских поверхонь дереворізального інструменту високошвидкісним тертям // Машинознавство. 1998. № 6; Силова взаємодія при зміцненні тонких ножів для фрезування деревини // Там само. № 8; Механічне оброблення деревини та деревних матеріалів: Підруч. Л., 2006; Установка для поверхневого зміцнення сталевих деталей шляхом оброблення високошвидкісним тертям // Наук. вісн. Нац. лісотех. ун-ту України. Л., 2009. Вип. 19(4) (співавт.).

М. Г. Адамовський


Покликання на статтю