Кирикилиця Семен Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кирикилиця Семен Іванович

КИРИКИЛИ́ЦЯ Семен Іванович (15. 02. 1924, с. Трубайці Хорол. р-ну, нині Полтав. обл. – 12. 05. 1986, Сімферополь) – геолог. Канд. геол.-мінерал. н. (1969). Держ. премія СРСР (1973). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1954). Працював 1954–66 у Горлів. геол.-розв. експедиції (Донец. обл.); 1966 – нач. Вироб. упр. Мінгео СРСР (Москва); 1967–73 – гол. інж. тресту «Артемгеологія» (Донец. обл.); 1973–86 – дир. Ін-ту мінерал. ресурсів Мінгео УРСР (Сімферополь). Осн. напрям наук. дослідж. – розвідка та введення в експлуатацію родовищ ртуті. Під його кер-вом розроблено нову методику розвідки глибоких горизонтів рудного поля (за допомогою направленого буріння). Свій досвід розвідки Микитів. рудного поля (побл. м. Горлівка) К. узагальнив у доктор. дис., поперед. захист якої відбувся у квітні 1986 в Ін-ті мінералогії, геохімії і кристалохімії рідкіс. елементів АН СРСР (Москва; реферат видано посмертно). Брав участь у створенні металогеніч. карти України та Молдови.

Пр.: Железисто-кремнистая формация докембрия Мариупольского рудного поля. Москва, 1974; Геология ртутных месторождений и рудопроявлений Украины. К., 1975; О состоянии и мерах по улучшению использования недр и минеральных ресурсов в Украинской ССР. К., 1980; Крупномасштабное прогнозирование ртутных месторождений. К., 1981 (усі – співавт.).

Т. Д. Піддубна

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Т. Д. Піддубна . Кирикилиця Семен Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=6307 (дата звернення: 03.08.2021)