Кириленко Анатолій Опанасович — Енциклопедія Сучасної України

Кириленко Анатолій Опанасович

КИРИЛЕ́НКО Анатолій Опанасович (27. 07. 1943, м. Тамбов, РФ) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1989). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1989). Закін. Харків. ун-т (1965). Від 1966 працює в Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ (Харків): від 1982 – зав. відділу обчислюв. електродинаміки. Керує розробкою та впровадженням систем електродинам. моделювання на основі швидкіс. чисел.-аналіт. алгоритмів. Виявив і дослідив низку нових електромагніт. явищ у резонанс. частот. області.

Пр.: Резонансное рассеяние волн: В 2 т. К., 1986; Connection of S-matrix of wave-guide and periodical structures with complex frequency spectrum // Electromagnetics. 1993. Vol. 13, № 3; The mode-matching technique and fast numerical models of arbitrary coordinate waveguide objects // Quasi-Optical Control of Intense Microwave Transmission. Dordrecht, 2005; On symmetrical H-plane corners for TE10–TEq0-mode conversion in rectangular waveguides // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2006. Vol. 54, № 6; Compact 90o twist formed by a double-corner-cut square waveguide section // Там само. 2008. Vol. 56, № 7; On the common nature of the enhanced and resonance transmission through the periodical set of holes // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2008. Vol. 56, № 10 (усі – співавт.).

І. Є. Почаніна


Покликання на статтю