Кудра Онуфрій Кирилович — Енциклопедія Сучасної України

Кудра Онуфрій Кирилович

КУ́ДРА Онуфрій Кирилович (09(21). 06. 1898, м-ко Степань, нині смт Сарнен. р-ну Рівнен. обл. – 08. 05. 1988, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1941), проф. (1942). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. політех. ін-т (1928). Працював в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР (Київ, 1931–52): від 1940 – зав. лаб. заг. і неорган. хімії; за сумісн. – зав. каф. фіз. і колоїд. хі­мії Київ. хім.-технол. (від 1936) та політех. (1944–75) ін-тів. Наук. дослідження: теорія катод. процесів, речовини високого і надвисоко­го ступенів чистоти, гальванічне покриття для захисту металів від корозії, електрохім. методи одержання сплавів і метал. порошків.

Пр.: Дослідження катодних процесів при електролізі солей міді // Зап. Ін-ту хімії. 1934. № 1; Исследование ка­тод­ных процессов. 1941; Электро­литическое получение металлических порошков. 1952 (спів­авт.); О допол­ни­тельных скач­ках электродных потенциалов // Тр. Киев. политех. ин-та. Работы по элек­тро­химии. 1962. Т. 38 (усі – Київ).

Літ.: Вржосек Н., Хоцянівський О. Ро­весник Політехніки: До 100-річчя з дня народж. професора О. К. Кудри (1898–1988) // Київ. політехнік. 1999, 28 січ.

М. С. Гумен


Покликання на статтю