Манакін Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Манакін Володимир Миколайович

МАНА́КІН Володимир Миколайович (15. 09. 1955, Кіровоград, нині Кропивницький) – мовознавець. Д-р філол. н. (1995), проф. (1995). Закін. Кіровогр. пед. ін-т (1979), де відтоді й працював (нині ун-т): від 1993 – зав. каф. рос. мови та заг. мовознавства, 1998–2004 – проректор з наук. роботи і міжнар. діяльності; від 2004 – в Запоріз. ун-ті: зав. каф. видавн. справи та редагування (2004–15), декан ф-ту журналістики (від 2004). Наук. дослідження: зіставне й контрастивне мовознавство, міжмовна комунікація.

Пр.: Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родствен­­ные языки. К., 1994; Сопоставительная лексикология. К., 2004; Внутрішня форма слова в англійській та українській мовах. З., 2013; Межкультурная коммуникация: вербальный и невербальный коды. Saarbrücken, 2014; Основи медіакультури: Навч. посіб. З., 2016.

Т. М. Плеханова

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Т. М. Плеханова . Манакін Володимир Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=63356 (дата звернення: 17.09.2021)