Кирилюк Володимир Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Кирилюк Володимир Семенович

КИРИЛЮ́К Володимир Семенович (15. 07. 1957, Київ) – фахівець у галузях кібернетики та інформатики. Д-р фіз.-мат. н. (2006). Закін. Київ. ун-т (1979). Відтоді працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 2007 – пров. н. с. Наук. дослідж. присвяч. питанням розроблення матем. методів прийняття оптим. рішень в умовах ризику й невизначеності та розвитку матем. апарату багатознач. відображень, пов'яз. із описом невизначеностей. Розвинув теорію поліедрал. когерент. мір ризику.

Пр.: О максимально надежной структуре параллельно-последовательных систем с двумя типами отказов // КСА. 1999. № 2; Minimizing the mean damage for parallel-series systems with two failure modes // Computational Optimization and Applications. 2000. Vol. 17, № 2/3 (співавт.); A problem of maximum reliability in parallel-series systems with two failure modes // Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications. Dordrecht, 2000; Об одном непараметрическом оценивании систем с двумя типами выходов по наблюдениям вход-выход // КСА. 2003. № 3; Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля // Там само. 2008. № 2.

П. С. Кнопов


Покликання на статтю