Марковников Володимир Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Марковников Володимир Васильович

МАРКО́ВНИКОВ Володимир Васильович (Марковников Владимир Васильевич; 13(25). 12. 1837, м. Княгинін, нині Княгиніно Нижньогород. обл., РФ – 29. 01(11. 02). 1904, Мос­ква) – російський хімік-органік. Почес. чл. Ун-ту св. Володимира в Києві (1900) та Харків. ун-ту (1901). Закін. Казан. ун-т (Росія, 1860), де й працював: 1867–71 – доц. каф. хімії. 1865 захистив магістер. дис., присвяч. ізомерії насичених кислот, 1869 – доктор. дис. «Материалы по вопросу о взаимном влиянии атомов в химических соединениях». М. заклав фундаменти взаєм. впливу атомів у молекулі та залежність реакцій. здатності орган. сполук від їх будови. На прикладі реакцій заміщення, відщеплення, приєднання та ізомеризації він на основі величез. фактич. матеріалу встановив заг. закономірності, які одержали назву «правила М.». 1871 запрошений до Новорос. ун-ту (Одеса), де очолив каф. хімії. Дві вступні лекції, прочитані М., були надрук. і звернули на себе увагу вчених. У них дана принцип. оцінка існуючим теоріям орган. хімії та позначена перспектива розвитку цієї науки. В ун-ті М. за короткий час виконав п'ять циклів дослідж., присвяч. взаєм. перетворенню ізомер. альдегідів і карбонових кислот. Від 1873 М. – проф. Моск. ун-ту. Наук. дослідж. у галузі хім. будови орган. сполук і хімії нафти. Він вперше отримав неароматичні циклічні сполуки – нафтени. Синтезував сполуки із семи- і восьмичлен. циклами. Вивчав Ас­тра­хан. соляні озера з метою використання солей у пром-сті. 1955 у Москві опубл. «Избран­ные труды» М.

Літ.: Вчені-хіміки. Почесні члени Університету св. Володимира (1834–1919). К., 2001; Почесні члени Харківського університету: Біогр. довід. Х., 2015.

В. Я. Чирва, Н. В. Толкачова


Покликання на статтю