Кириченко Анатолій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Кириченко Анатолій Федорович

КИРИЧЕ́НКО Анатолій Федорович (17. 06. 1932, Харків – 21. 08. 2007, там само) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1992), проф. (1995). Закін. Харків. політех. ін-т (1957). Працював у КБ з локомотивобудування З-ду ім. В. Малишева (Харків, 1958–61); у Харків. інж.-екон. ін-ті (1961–72); від 1972 – у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т»: від 1993 – проф. каф. нарис. геометрії та графіки. Осн. напрями наук. дослідж. – геометрія, міцність і динаміка зубчастих передач та редукторів.

Пр.: Расчет податливости зацепления Новикова // Пробл. машиностроения. 1976. Вып. 2 (співавт.); Использование вариационного метода с применением ЭЦВМ для определения изгибных напряжений в зубьях цилиндрических зубчатых колес // ВМаш. 1980. № 1; К вопросу об определении напряжений изгиба в зубьях конических передач Новикова // Опыт исследований, проектирования, изготовления и эксплуатации зубчатых передач Новикова: Сб. Рига, 1989 (співавт.); Теоретичні основи інженерної графіки. Х., 2002; Метод определения вида и параметров модификации прямозубых цилиндрических зубчатых колес на стадии проектирования // Вісн. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». 2006. № 22 (співавт.).

А. М. Краснокутський

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
А. М. Краснокутський . Кириченко Анатолій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6389 (дата звернення: 09.05.2021)