Мартинюк Михайло Тадейович — Енциклопедія Сучасної України

Мартинюк Михайло Тадейович

МАРТИНЮ́К Михайло Тадейович (17. 11. 1944, с. Коритня Монастирищен. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – педагог, фізик. Д-р пед. н. (2000), проф. (2000), акад. НАПНУ (2016). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2019). Закін. Уман. пед. ін-т (Черкас. обл., 1968), де й працює від 1970 (нині ун-т): декан фіз.-мат. ф-ту (1978–80, 1992–94, 2000–05), проректор з навч.-наук. роботи (1986–88), в. о. ректора (1988–89), зав. каф. фізики й астрономії та методики їх викладання (1989–2000 та від 2010), ректор (2005–10). Вивчає проблеми методики викладання фізики у заг.-осв. школі та пед. закладах. Співавтор пробних підручників «Фізика. Астрономія» для 7-го (1994; 1995; 1999), 8-го (1996) та 9-го (1999; усі – Київ) класів, підручника «Фізика» для 7-го класу (К.; Ірпінь, 2015) та ін.

Пр.: Вивчення фізики і астрономії в основній школі (Теоретичні і методичні засади). К., 1998; Інтегративний функціонально-галузевий підхід як чинник прогнозування і побудови моделей педагогічної природничо-наукової освіти. Умань, 2013 (спів­авт.); Методика навчання фізики у вищій школі: Навч.-метод. посіб. Умань, 2014 (спів­авт.); Теоретичні основи шкільного курсу фізики: Курс лекцій. Умань, 2014 (спів­авт.).

М. В. Декарчук


Покликання на статтю