Марчук Людмила Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Марчук Людмила Миколаївна

МАРЧУ́К Людмила Миколаївна (14. 10. 1960, м. Дунаївці Хмельн. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (2008), проф. (2010). Закін. Кам'янець-Поділ. пед. ін-т (Хмельн. обл., 1981), де й працює від 1988 (нині ун-т): від 2008 – зав. каф. укр. мови. Наук. дослідження: категоріальна граматика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія. Спів­­укладачка «Російсько-українського і українсько-російського лін­­гвістичного словника» (К., 1995), «Словника термінології сучасної журналістики» (Кам'я­­нець-Подільський, 2010).

Пр.: Питання теорії багатокомпонент­ного складного речення. Х., 1993 (спів­авт.); Вступ до мовознавства: Навч. посіб. Кам'янець-Подільський, 2007; Осно­­ви термінознавства: Навч. посіб. Ка­­м'я­­нець-Подільський, 2011 (спів­авт.); Явление избыточности и экономии в мно­­гокомпонентном сложном предло­­жении. Х., 2012 (спів­авт.); Синтаксис складного речення: Навч. посіб. Кам'я­­нець-Подільський, 2013 (спів­авт.); Укра­­їнська мова у засобах масової комунікації: Підруч. К., 2015 (спів­авт.).

С. А. Копилов

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
С. А. Копилов . Марчук Людмила Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=64109 (дата звернення: 25.10.2021)