Маслов Олег Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Маслов Олег Вікторович

МА́СЛОВ Олег Вікторович (25. 11. 1964, м. Гайворон Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі вимірювання іонізуючих випромінювань. Д-р тех. н. (2009). Закін. Одес. політех. ін-т (1986), де відтоді й працює (нині ун-т): від 2012 – зав. каф. фізики. Наук. дослідження: пасивна багатоенергет. томографія ядер. палива з метою визначення кількіс. показників безпеки об'єктів ядер. енергетики; створення інтелектуал. датчика нового покоління на основі сучас. напівпровідник. матеріалів для систем контролю радіац. безпеки, індивід. дозиметрії.

Пр.: Методика определения выгора­­ния отработавшего ядерного топлива в процессе перегрузки // АЭ. 2002. Т. 92, вып. 4; Пассивная компьютерная γ-то­­мография ядерного топлива // Там само. 2005. Т. 98, вып. 3; Оценка качества восстановления распределения выго­­рания по объему ТВС методами пассивной компьютерной томографии // Ядер. и радиац. безопасность. 2009. Т. 12, вып. 1; Полупроводниковые детек­­торы нового поколения для радиационного контроля и дозиметрии ионизирующих излучений. О., 2013; Автоматизированная система определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. 2014. № 5–6; Моделирование аппа­­ратурных спектров CdZnTe-детектора // Современ. информ и электрон. технологии. 2016. Т. 1, № 17 (усі – спів­авт.).

В. І. Бондар


Покликання на статтю