Киричок Іван Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Киричок Іван Федорович

КИРИЧО́К Іван Федорович (13. 01. 1937, с. Черевки Миргород. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі механіки деформівного тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (1993). Закін. Київ. ун-т (1964). Від 1963 працює у відділі термопружності Ін-ту механіки НАНУ (Київ): від 1992 – пров. н. с. Наук. дослідження: теорія та методи розв'язання задач термов'язкопружності й електротермов'язкопружності тонкостін. елементів з урахуванням взаємодії мех., теплових та електр. полів, залежності властивостей матеріалу від т-ри, фазових переходів, фіз. і геом. нелінійностей при цикліч. навантаженні.

Пр.: Связанные задачи теории вязкоупругих пластин и оболочек. К., 1986 (співавт.); Механика связанных полей в элементах конструкций: В 5 т. Т. 4. К., 1988 (співавт.); Резонансные колебания и разогрев электромеханически нагруженных кольцевых пластин с пьезоактуаторами при учете деформации сдвига // ПМ. 2009. Т. 45, № 2; Осесимметричные резонансные колебания и разогрев оболочек вращения и их контроль пьезоэлектрическими сенсорами и актуаторами // Там само. 2010. Т. 46, № 8.

Літ.: Иван Федорович Киричок (к семидесятилетию со дня рождения) // ПМ. 2007. Т. 43, № 1.

В. Г. Карнаухов


Покликання на статтю