Киричок Людмила Трохимівна — Енциклопедія Сучасної України

Киричок Людмила Трохимівна

КИРИЧО́К Людмила Трохимівна (09. 12. 1932, Київ) – фармаколог. Д-р мед. н. (1990), проф. (1991). Закін. Харків. мед. ін-т (1956). Працювала у Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворювань (1959–62); від 1962 – у Харків. мед. ун-ті: зав. (1985–2002), проф. (від 2002) каф. фармакології та мед. рецептури. Осн. напрям наук. дослідж. – фармакол. корекція негатив. наслідків емоц. стресу. Брала участь в укладанні «Терминологического словаря номенклатуры фармакологических групп» (Х., 1998), «Російсько-українсько-латинського тлумачного словника назв лікарських препаратів» (К., 2004).

Пр.: Экспериментальное обоснование применения нейротропных средств при иммобилизации. К., 1989; Вегетативная нервная система: структурно-функциональные особенности и фармакологическая коррекция: Учеб. пособ. Х., 1993 (співавт.); Ноотропи: Навч. посіб. Х., 2005 (співавт.); Стресспротекторы в эксперименте и в клинике. Х., 2008; Перспективы клинического применения стресспротекторов // Междунар. мед. журн. 2009. Т. 15, № 3 (співавт.).

Літ.: Вчені Харківського державного медичного університету (1805–2005). Б. м. р..

В. В. Бойко


Покликання на статтю