Криворізька теплова електростанція — Енциклопедія Сучасної України

Криворізька теплова електростанція

КРИВОРІ́ЗЬКА ТЕПЛОВА́ ЕЛЕКТРОСТА́НЦІЯ – підприємство електроенерге­тичної галузі, одна з найбільших в Україні теплових електростан­цій потужністю 3000 МВт. Підпо­рядк. публіч. АТ «Дніпроенерго» Мін-ва енергетики та вугіл. пром-сті України. Розташ. побл. м. Зеленодольськ Апостолів. р-ну Дніпроп. обл. Буд-во розпочато 1961. Уведена в дію 1965 як Криворіз. держ. рай. електростанція (ДРЕС-2), коли дав струм перший енергоблок потуж. 300 МВт; остан. 10-й енергоблок став до ладу 1973. У 1975 станція виробила перші 100 млрд кВт∙год. електроенер­гії; середньорічне її вироб-во – 20 млрд кВт∙год. 1981 елек­тростанцію перейм. на Криворіз. ДРЕС, яка була найпотужнішою ТЕС у світі, що працювала на твердому паливі; від 1995 – сучасна назва. Електроенергія від­пускається по лініях 110 та 330 кВ в електр. мережу України. 1987–92 проведено модернізацію та тех. переоснащення перших 5-ти енергоблоків, 2005 розпочато реконструкцію енергоблоків із продовженням терміну експлуатації на 15–20 р. та зниженням викидів шкідливих речовин. 1976 підпр-во нагородж. орденом Тру­дового Червоного Прапора. Кіль­кість працівників (2011) – бл. 1800 осіб. Дир. – С. Дегтяренко (від 2009).

М. О. Сябер

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. О. Сябер . Криворізька теплова електростанція // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=646 (дата звернення: 25.10.2021)