Киричук Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Киричук Олександр Васильович

КИРИЧУ́К Олександр Васильович (07. 06. 1929, с. Воютин, нині Луцького р-ну Волин. обл. – 02. 02. 2016, Київ) – педагог, психолог. Д-р пед. н. (1974), проф. (1977), акад. НАПНУ (1992). Закін. Луцький пед. ін-т (1957). Від 1953 працював у Ківерців. рай. відділі освіти (Волин. обл.); від 1964 – у Київ. пед. ін-ті: від 1975 – зав. каф. педагогіки і методики початк. освіти; 1985–90 – зав. каф. соц. та пед. психології Київ. ун-ту; 1990–93 – дир. Ін-ту психології АПНУ; 1998–99 – зав. каф. психології упр. Держ. академії керів. кадрів освіти; від 2001 – зав. каф. психології Ін-ту підготовки кадрів держ. служби зайнятості України (всі – Київ). Віце-президент, акад.-секр. Відділ. психології, вікової фізіології та дефектології АПНУ (1993–97). Президент Т-ва психологів України (1990–2010), віце-президент Асоц. профес. психологів України (від 2010). Гол. ред. ж. «Початкова школа» (1969–72). Вивчав проблеми особистісно-твор. підходу в упр. шкіл. та студент. колективами, психології підростаючого покоління, особистості безробітного.

Пр.: Формування в учнів активної життєвої позиції. К., 1983; Основні принципи і структура організації виховного процесу в школі // РШ. 1991. № 12; Основи психології: Підруч. К., 1995; 1996; 1997; 1999; 2002; 2006 (співавт.); Психічний розвиток дитини в умовах чорнобильської катастрофи: Метод. посіб. К., 1998 (співавт.); Самоефективність як показник активності безробітного на ринку праці // Бюл. Ін-ту підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. 2004. № 1 (співавт.); Народження та зростання духовної особистості: теорія, діагностика, тренінг: Навч.-метод. посіб. К., 2008 (співавт.).

Літ.: Три мети О. В. Киричука // ПШ. 2004. № 6; Олександр Васильович Киричук – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України: Біобібліогр. покажч. К., 2010.

С. І. Болтівець


Покликання на статтю