Кирпатовський Ігор Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Кирпатовський Ігор Дмитрович

КИРПАТО́ВСЬКИЙ Ігор Дмитрович (27. 06. 1927, с. Мала Виска, нині місто Кіровогр. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1961), проф. (1963), чл.-кор. Рос. АМН (1991). Засл. діяч н. РФ (1997). Закін. 1-й Моск. мед. ін-т (1951), де й працював 1953–60. У 1961–72 – ст. н. с., заст. кер. лаб. з пересадки органів і тканин Рос. АМН; водночас 1963–97 – засн. і зав., від 1997 – проф. каф. оператив. хірургії і клін. анатомії Рос. ун-ту дружби народів (Москва); 1976–2007 – дир., від 2007 – почес. дир. Клін. центру андрології й пересадки ендокрин. органів, від 2001 – зав. створ. на його базі каф. клін. андрології й трансплантології ф-ту післядиплом. освіти Рос. ун-ту дружби народів. Наук. дослідження: клін. андрологія, трансплантація ендокрин. органів, застосування мікрохірург. технологій в урології й трансплантології. Зробив вагомий внесок у розвиток трансплантац. андрології та нейроендокрин. трансплантації. Запропонував методики комбінов. мікросудин. і субмукозного кишк. швів, хірург. реіннервації трансплантованих органів.

Пр.: Зарубежный опыт трансплантации органов. 1968; Основы оперативной техники пересадки органов. 1972 (співавт.); Хирургическая коррекция эндокринной импотенции (анатомо-экспериментальные аспекты). 1986 (співавт.); Состояние сперматогенеза человека и млекопитающих в зоне радиоактивного загрязнения. 2002; Клиническая анатомия: Пособ.: В 2 кн. 2003 (усі – Москва).

Літ.: Смирнова Э. Д. Игорь Дмитриевич Кирпатовский (К 75-летию со дня рожд. и 50-летию научно-пед. деятельности) // Вопр. реконструктив. и пластич. хирургии. 2002. № 2.

Н. М. Фещенко


Покликання на статтю