Кирпичников Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кирпичников Олександр Іванович

КИРПИ́ЧНИКОВ Олександр Іванович (Кирпичников Александр Иванович; 18(30). 08. 1845, м. Мценськ, нині Орлов. обл., РФ – 30. 04(13. 05). 1903, Москва) – російський літературознавець. Д-р заг. літ-ри (1879), чл.-кор. С.-Петербур. АН (1894). Закін. Моск. ун-т (1865). Відтоді викладав історію і рос. мову в моск. г-зіях. 1873–85 – у Харків. ун-ті: від 1879 – екстраординар. проф. каф. заг. літ-ри; 1885–97 – ординар. проф. каф. історії зх. літ-р Новорос. ун-ту в Одесі; від 1897 – у Моск. ун-ті: 1899–1902 – декан філол. ф-ту, від 1902 – засл. ординар. проф., 1903 – пом. ректора. Наук. дослідж. присвяч. зх.-європ., рос., візантій. літ-рам середньовіччя, а також рос. літ-рі 19 ст. Переклав рос. мовою низку творів зх.-європ. письменників (Ґ.-Е. Лессінґа, Ф. Шіллера та ін.).

Пр.: Очерки изъ исторіи средневѣковой литературы. Москва, 1869; Опытъ сравнительнаго изученія западнаго и русскаго эпоса. Москва, 1873; «Кудруна», національная поэма нѣмцев. Х., 1874; Греческій романъ въ новой литературѣ. Х., 1876; Пушкинъ какъ европейскій поэтъ. О., 1887; Очеркъ исторіи книги. С.-Петербургъ, 1888; Очерки по исторіи новой русской литературы: В 2 т. С.-Петербургъ, 1896; Москва, 1903.

Літ.: Лазурскій В. Ф. Научная дѣятельность проф. А. И. Кирпичникова. О., 1903; Редин Е. К. Профессоръ Александръ Ивановичъ Кирпичниковъ: Обзоръ тр. его по исторіи и археологіи искусства. Х., 1905; Семейкина Н. Н. А. И. Кирпичников – фундатор кафедры всеобщей истории литературы // Вісн. Харків. ун-ту. 2003. № 595. Сер. Філологія. Вип. 38.

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю