Кирпичов Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кирпичов Іван Васильович

КИРПИЧО́В Іван Васильович (15. 10. 1941, х. Кирпичний Ростов. обл., РФ) – фахівець у галузі рослинництва. Д-р с.-г. н. (1999). Закін. Кубан. с.-г. ін-т (м. Краснодар, РФ, 1970). Працював у ВНДІ виноробства і виноградарства «Магарач» (м. Ялта, нині АР Крим, 1975–80); на Ворошиловгр. с.-г. дослід. станції (нині Луганськ, 1980–82); від 1982 – у Луган. аграр. ун-ті: проф. каф. біології рослин (від 2001). Досліджує механізм структур. пристосувань у рослин за рахунок вторин. росту; розробляє прийоми підвищення зимостійкості та продуктивності рослин з контрактил. коренями.

Пр.: Механизм и скорость втягивания почек зоны кущения в почву у донника белого // Физиология растений. 1998. Т. 45, № 3; Однолетний и двулетний донник. Лг., 2000 (співавт.); Влияние фоторедуцирующих свойств пленки на растения сладкого перца в условиях теплиц // Вісн. Луган. пед. ун-ту. Сер. Біол. науки. 2001. № 6(38); Погружение луковиц Tulipa guercetorum в почву в онтогенезе по годам вегетации // Наук. вісн. Луган. аграр. ун-ту. Сер. Біол. науки. 2009. № 8 (співавт.); Контрактильные корни (биология и практика). Лг., 2011 (співавт.).

І. Д. Соколов


Покликання на статтю