Кирчів Роман Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Кирчів Роман Федорович

КИ́РЧІВ Роман Федорович (14. 04. 1930, с. Корчин, нині Сколiв. р-ну Львiв. обл. – 07. 05. 2018, Львів) – літературознавець, етнограф і фольклорист. Чоловік Г. Кирчів. Д-р фiлол. н. (1980), проф. (1994). Дійс. чл. НТШ (1992). Засл. діяч н. і т. України (2008). Премія ім. Ф. Колесси НАНУ (2012). Закiн. Львiв. пед. iн-т (1953). Учителював; працював у Ін-ті сусп. наук АН УРСР (Львів, від 1958): ст. н. с. відділу літ-ри. 1972 на основі наклепниц. доносу звільнений. Від 1973 – ст. н. с., від 1980 – зав. відділу етнографії МЕХП АН УРСР (Львів); 1992–2002 – зав. відділу фольклористики, від 2002 – пров. н. с. Ін-ту народознавства НАНУ (Львів). Досліджував драматургію І. Франка, укр.-польс. літ. і літ.-фольклорні зв'язки 1-ї пол. 19 ст., творчість представників «укр. школи» у польс. літ-рі, взаємодію літ-ри та фольклору, розробляв питання історії укр. фольклористики й етнографії. Автор статей у наук. збiрниках, спiвавтор колект. iстор.-етногр. монографiй «Бойкiвщина» (К., 1983), «Гуцульщина» (К., 1987), «Полiсся» (Мінськ, 1987; К., 1988), навч. посiбникiв «Етнографiя України» (Л., 1994; 2004) i «Українське народознавство» (Л., 1994; К., 2004). Пiдготував антологiю «Українською музою натхненнi: Тв. польс. поетiв укр. мовою» (К., 1971) i перевидання кн. «Рускоє весiлє» Й. Лозинського (К., 1992), перше видання пр. «Нарис української міфології» (Л., 2000) В. Гнатюка, зб. «Твори (комедії, драма і дещо з прози)» (Л., 2003) Г. Цеглинського. Автор низки статей в ЕСУ.

Пр.: Комедії Івана Франка. К., 1961; Україніка в польських альманахах доби романтизму. К., 1965; Український фольклор у польській літературі. К., 1971; У творчій співдружності: Укр.-польс. літ. зв'язки. К., 1971; Етнографічне дослідження Бойківщини. К., 1978; Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці». К., 1990; Л., 2011; Із фольклорних регіонів України: Нариси й ст. Л., 2002; Етюди до студій над українським народним анекдотом. Л., 2008; Народний артист Іван Рубчак. Уж., 2009; Двадцяте століття в українському фольклорі. Л., 2010; Родина Кирчів. Уж., 2010; Маркіянове сузір'я. Ті, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич. Л., 2012.

Літ.: Дем'ян Г. Духовне середовище становлення і розгортання наукової діяльності Романа Кирчіва // Народознавчі зошити. 2000. № 3; Кузьменко О. Роман Федорович Кирчів // Слов'ян. світ. К., 2006. Вип. 4; Роман Кирчів: Бібліогр. покажч. Л., 2010; До 80-річчя від дня народження Романа Кирчіва // Народознавчі зошити. 2010. № 1–2; Дмитренко М. Роман Кирчів // Народознавство. 2010. № 79.

Г. В. Дем'ян


Покликання на статтю