Кисельов Валентин Онисимович — Енциклопедія Сучасної України

Кисельов Валентин Онисимович

КИСЕЛЬО́В Валентин Онисимович (01. 01. 1934, с. Дьячино, нині Твер. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993). Закін. Харків. ун-т (1958). Від 1959 працює у ННЦ «Харків. фіз.-тех. ін-т» НАНУ: від 1998 – нач. лаб. нових методів прискорення, від 2008 – наук. кер. відділу плазм. електроніки і нових методів прискорення. Наук. дослідж. присвяч. питанням плазм. електроніки та прискоренню зарядж. частинок, експерим. дослідж. збудження кільватер. полів у діелектрич. та плазм. хвилеводах і резонаторах.

Пр.: Взаимодействие моноэнергетического релятивистского электронного пучка с плотной плазмой // ЖЭТФ. 1976. Т. 71, вып. 1 (співавт.); О нагреве плотной плазмы моноэнергетическим РЭП большой энергии // ФП. 1987. Т. 13, № 11 (співавт.); Возбуждение кильватерных полей в плазме импульсом релятивистских электронов, содержащим регулируемое количество коротких сгустков // ФП. 1994. Т. 20, № 7–8 (співавт.); Research on wake-field excitation in a cylindrical dielectric waveguide and resonator by a sequence of electron bunches // Strong Microwave in Plasma. N. Novgorod, 2006. Vol. 1 (співавт.); Кильватерный ускоритель с гибридной плазменно-диэлектрической структурой прямоугольного сечения // Вопр. атом. науки и техники. Сер. Ядерно-физ. исслед. 2010. № 2.

О. М. Єгоров


Покликання на статтю