Криворізький історико-краєзнавчий музей — Енциклопедія Сучасної України

Криворізький історико-краєзнавчий музей

КРИВОРІ́ЗЬКИЙ ІСТО́РИКО-КРАЄЗНА́ВЧИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Криворіз. міськвідді­лу культури (Дніпроп. обл.). По­станову про заснування музею ухвалено 1960, відкрито для від­відувачів 1968. Музей є культ.-осв. і наук. центром Кривого Рогу. Нині в ньому зберігається 113 936 експонатів, з них 60 285 – осн. фонду. Експозиц. пл. 1100 м2. У залі «Природа» висвітлено як су­часну флору та фауну, так і розкрито геол. історію краю. Представлено велику колекцію мінералів і гірських порід. Серед палеонтол. експонатів – рештки мор. організмів періоду кайнозою – корали, мушлі, зуби акули, ікла моржа, а також великих сухопут. хребет. тварин – мамон­та, динатерія, носорога, бізона, знайдені під час розроблення піщаних кар'єрів у межах Криво­го Рогу. Виставлено значну кіль­­кість опудал диких і свій. тва­­рин, птахів. Археол. колекція охоп­лює часовий діапазон від серед. па­леоліту до пізнього середньовіччя: гостронаконечник мустьєр. типу з кременю (свідчить про заселення краю 70–50 тис. р. то­му), золота рурка – насадка жез­лу з поховання поч. 4 тис. до н. е., амфіболіт. молот – жезл вождя 1-ї пол. 3 тис. до н. е. з енеоліт. поховання, точил. камені та випрямлячі древків стріл з поховання ремісника, череп 50-річ. чоловіка зі слідами прижиттєвої трепанації, який мешкав бл. 22 ст. до н. е., чаші для ритуал. поливання землі катакомб. культури, нижня (підземна) частина бронзоплавил. печі 14–12 ст. до н. е., обкладка скіф. ритону 4 ст. до н. е., прикрашена платівкою з електрону, половец. кам'яні баби тощо. Також в експозиції – матеріали про Криворіжжя періоду Запороз. Січі. Низка експонатів розкриває ета­пи формування Кривого Рогу – від заснування до створення військ. поселення, від 1860 – м-ка Херсон. пов. Херсон. губ., потім – гірничоруд. центру світ. значен­ня. Один із розділів К. і.-к. м. розповідає про життя та діяльність О. Поля, який започаткував пром. видобування криворіз. заліз. руди й археол. дослідж. краю. Колекція рушників (понад 300) дає можливість уявити нац. склад насел., яке поповнювалося за рахунок вихідців з укр. і рос. губ. У залі «Велика вітчизняна війна» – фотоматеріали, до­кументи, особисті речі, нагороди уродженців Кривогу Рогу, які бра­ли участь у бойових діях, зразки зброї, військ. споряджен­ня. Створ. діораму «Визволення міста Кривий Ріг від німецько-фашистських загарбників» (1969, засл. художник РФ Ю. Дешаліт). У музеї представлено матеріали про криворіз. Героїв Рад. Союзу та Соц. Праці. Історію місц. літ-ри 20 – поч. 21 ст. висвітлено у відділі «Літературне Криворіжжя». Життя та побут місц. насел. 19 – поч. 20 ст. роз­криває й значна колекція предметів домаш. вжитку, різноманіт. інструментів, с.-г. реманенту, виробів місц. майстрів. Розділ «Місто і люди» знайомить відвідувачів з сьогоденням Кривого Рогу – 65-а великими підпр-вами, НДІ, ВНЗами, закладами культури. Музей систематично органі­зовує істор. і мистецтвознавчі виставки. Наук. працівники беруть участь у міських, обл. і заг.-укр. наук.-практич. конф. На правах філій функціонують крає­знав. музей Тернів. р-ну Кривого Рогу та музей-квартира засл. художника України Г. Синиці. Дир. – І. Зінов'єва (від 2011).

С. О. Горбань, Т. О. Сігаєва


Покликання на статтю